začiatok skúškového obdobia - letný semester - končiaci študenti

6. 5. 2019 sa začína skúškové obdobie v letnom semestri akademického roka 2018/2019 v dennej a v externej forme štúdia. Termín platí pre študentov, ktorí sú v akademickom roku 2018/2019 zapísaní v poslednom roku štúdia.