ukončenie výučby - letný semester - končiaci študenti

3. 5. 2019 je posledný deň výučby v končiacich ročníkoch v letnom semestri akademického roka 2018/2019 v dennej forme štúdia.