začiatok prihlasovania povinne voliteľných a výberových predmetov na 2019/2020

4. 3. 2019 až 18. 3. 2019 si študenti (okrem študentov, ktorí končia štúdium v akademickom roku 2018/2019) prihlasujú v e-vzdelavani povinne voliteľné a výberové predmety do svojich študijných plánov na akademický rok 2019/2020.