kontrola štúdia v 1. roku štúdia

18. 2. 2019 je posledný deň na kontrolu štúdia. Kontrolujú sa študijné výsledky študentov 1. roku bakalárskeho štúdia v dennej forme - počet získaných kreditov.

Na postup do ďalšej časti štúdia je potrebné získať minimálne 20 kreditov. Podrobne v príkaze dekana SvF UNIZA :: 5/2018 :::

 
začiatok výučby - letný semester

18. 2. 2019 sa začína výučba v letnom semestri akademického roka 2018/2019 v dennej forme štúdia.