koniec skúškového obdobia - zimný semester

15. 2. 2019 sa končí skúškové obdobie v zimnom semestri akademického roka 2018/2019 v dennej a v externej forme štúdia.