začiatok skúškového obdobia - zimný semester

7. 1. 2019 sa začína skúškové obdobie v zimnom semestri akademického roka 2018/2019 v dennej a v externej forme štúdia.