ukončenie výučby - zimný semester

21. 12. 2018 je posledný deň výučby v zimnom semestri akademického roka 2018/2019 v dennej forme štúdia.

27. 12. 2018 až 4. 1. 2019 sú zimné prázdniny.