stretnutie s akademickou obcou

13. decembra 2018 o 9:30 v AF 208 sa uskutoční stretnutie vedenia SvF UNIZA s členmi akademickej obce fakulty.