potvrdenie pridelených tém záverečných prác 2018/2019 - final

2. 11. 2018 potvrdenie pridelených tém bakalárskych prác / diplomových prác, ktoré budú obhajované v akademickom roku 2018/2019 - sumár.
 
zverejenie pridelených tém záverečných prác 2018/2019

2. 11. 2018 bude zverejnený (e-vzdelavanie) finálny zoznam tém pridelených bakalárskych prác / diplomových prác, ktoré budú obhajované v akademickom roku 2018/2019.