potvrdenie pridelených tém záverečných prác 2018/2019 - fáza 1

26. 10. 2018 potvrdenie pridelených tém bakalárskych prác / diplomových prác, ktoré budú obhajované v akademickom roku 2018/2019 - fáza 1.