ukončenie výberu tém záverečných prác 2018/2019 - fáza 1

22. 10. 2018 končí výber tém bakalárskych prác / diplomových prác, ktoré budú obhajované v akademickom roku 2018/2019 - fáza 1.