zverejnenie tém a začiatok výberu tém záverečných prác 2018/2019

15. 10. 2018 sú zverejnené témy a začína výber tém bakalárskych prác / diplomových prác, ktoré budú obhajované v akademickom roku 2018/2019. Témy záverečných prác zverejnia pracoviská SvF UNIZA (katedry) 15. 10. 2018 v e-vzdelávaní. Študenti si tému vyberajú v e-vzdelávaní.