imatrikulácia 2018/2019

xx. októbra 2018 sa uskutoční imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme.