začiatok výučby - zimný semester

24. 9. 2018 sa začína výučba v zimnom semestri akademického roka 2018/2019 v dennej forme štúdia.