kontrola štúdia 2017/2018 - Ing EXT

17. 9. 2018 sa uskutoční kontrola inžinierskeho štúdia v externej forme za akademický rok 2017/2018. Kontrolujú sa študijné výsledky študentov zapísaných v akademickom roku 2017/2018 v inom ako v poslednom roku štúdia - počet získaných kreditov, splnenie predpísaných študijných povinností. Podrobne v Príkaze dekana SvF UNIZA 5/2017 a v Študijnom poriadku SvF UNIZA.

 
sústredenie Ing EXT - zimný semester

17. 9. 2018 - 21. 9. 2018 zimný semester - sústredenie študentov inžinierskeho štúdia v externej forme.