kontrola štúdia 2017/2018 - Bc EXT

10. 9. 2018 sa uskutoční kontrola bakalárskeho štúdia v externej forme za akademický rok 2017/2018. Kontrolujú sa študijné výsledky študentov zapísaných v akademickom roku 2017/2018 v 1., 2. a 3. roku štúdia - počet získaných kreditov, splnenie predpísaných študijných povinností. Podrobne v Príkaze dekana SvF UNIZA 5/2017 a v Študijnom poriadku SvF UNIZA.

 
sústredenie Bc EXT - zimný semester

10. 9. 2018 - 14. 9. 2018 zimný semester - sústredenie študentov bakalárskeho štúdia v externej forme.