prijímacie konanie na bakalárske štúdium - 2. kolo

24. 8. 2018 sa koná zasadnutie komisie pre prijímacie konanie bez osobnej účasti uchádzačov - študijné programy bakalárskeho štúdia, v ktorých sa 2. kolo prijímacieho konania uskutoční, budú zverejnené do 19. 6. 2018. Štúdium sa začína 1. 9. 2018.

 
prijímacie konanie na inžinierske štúdium - 2. kolo

24. 8. 2018 sa koná zasadnutie komisie pre prijímacie konanie bez osobnej účasti uchádzačov - študijné programy inžinierskeho štúdia, v ktorých sa 2. kolo prijímacieho konania uskutoční, budú zverejnené do 16. 8. 2018. Štúdium sa začína 1. 9. 2018.