zápis do 1. roku inžinierskeho štúdia

27. 7. 2018 sa koná zápis študentov do 1. roku inžinierskeho štúdia.