koniec skúškového obdobia - letný semester

13. 7. 2018 sa končí skúškové obdobie v letnom semestri akademického roka 2017/2018 v dennej a v externej forme štúdia. Termín platí pre študentov, ktorí sú v akademickom roku 2017/2018 zapísaní v inom ako v poslednom roku štúdia.