kontrola štúdia v 1. roku štúdia

19. 2. 2018 je posledný deň na kontrolu štúdia. Kontrolujú sa študijné výsledky študentov 1. roku bakalárskeho štúdia v dennej forme - počet získaných kreditov.

Na postup do ďalšej časti štúdia je potrebné získať minimálne 20 kreditov. Podrobne v príkaze dekana SvF UNIZA :: 5/2017 :::

 
začiatok výučby - letný semester

19. 2. 2018 sa začína výučba v letnom semestri akademického roka 2017/2018 v dennej forme štúdia.