koniec skúškového obdobia - zimný semester

16. 2. 2018 sa končí skúškové obdobie v zimnom semestri akademického roka 2017/2018 v dennej a v externej forme štúdia.