ukončenie výberu tém záverečných prác 2017/2018 - fáza 1

23. 10. 2017 končí výber tém bakalárskych prác / diplomových prác, ktoré budú obhajované v akademickom roku 2017/2018 - fáza 1.