imatrikulácia 2017/2018

18. októbra 2017 o 10.30 h sa v Aule Datalan uskutoční imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme.
Účasť imatrikulovaných študentov je povinná a ich registrácia sa v Aule Datalan uskutoční od 10.00 h.
Imatrikulovaným študentom je 18. októbra 2017 udelené dekanské voľno.