zverejnenie tém a začiatok výberu tém záverečných prác 2017/2018

16. 10. 2017 sú zverejnené témy a začína výber tém bakalárskych prác / diplomových prác, ktoré budú obhajované v akademickom roku 2017/2018. Témy záverečných prác zverejnia pracoviská SvF UNIZA (katedry) 16. 10. 2017 v e-vzdelávaní. Študenti si tému vyberajú v e-vzdelávaní.