začiatok výučby - zimný semester

25. 9. 2017 sa začína výučba v zimnom semestri akademického roka 2017/2018 v dennej forme štúdia.