sústredenie Ing EXT - zimný semester

18. 9. 2017 - 22. 9. 2017 zimný semester - sústredenie študentov inžinierskeho štúdia v externej forme.
 
kontrola štúdia 2016/2017 - Ing EXT

18. 9. 2017 sa uskutoční kontrola inžinierskeho štúdia v externej forme za akademický rok 2016/2017. Kontrolujú sa študijné výsledky študentov zapísaných v akademickom roku 2016/2017 v inom ako v poslednom roku štúdia - počet získaných kreditov, splnenie predpísaných študijných povinností. Podrobne v Príkaze dekana SvF UNIZA 5/2016 a v Študijnom poriadku SvF UNIZA.