kontrola štúdia 2016/2017 - Bc EXT

4. 9. 2017 sa uskutoční kontrola bakalárskeho štúdia v externej forme za akademický rok 2016/2017. Kontrolujú sa študijné výsledky študentov zapísaných v akademickom roku 2016/2017 v 1., 2. a 3. roku štúdia - počet získaných kreditov, splnenie predpísaných študijných povinností. Podrobne v Príkaze dekana SvF UNIZA 5/2016 a v Študijnom poriadku SvF UNIZA.

 
sústredenie Bc EXT - zimný semester

4. 9. 2017 - 8. 9. 2017 zimný semester - sústredenie študentov bakalárskeho štúdia v externej forme.