prijímacie konanie na bakalárske štúdium - 2. kolo

25.08.2017 sa koná zasadnutie komisie pre prijímacie konanie bez osobnej účasti uchádzačov - študijné programy bakalárskeho štúdia, v ktorých sa 2. kolo prijímacieho konania uskutoční, budú zverejnené do 16.06.2017. Štúdium sa začína 01.09.2017.

 
prijímacie konanie na inžinierske štúdium - 2. kolo

25.08.2017 sa koná zasadnutie komisie pre prijímacie konanie bez osobnej účasti uchádzačov - študijné programy inžinierskeho štúdia, v ktorých sa 2. kolo prijímacieho konania uskutoční, budú zverejnené do 14.07.2017. Štúdium sa začína 01.09.2017.