Program

Program konferencie     → Organizátori konferencie si vyhradzjú právo na zmenu programu.

Dôležité dátumy

Zaslanie príspevkov do zborníka     01. 02. 2019
Rokovanie konferencie   7 - 8. 02. 2019

 

Miesto konania

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina, budova AR (viď mapa v "Kontakty")

 

Predbežný program

7. 2. 2019 – 1. deň

 1. Prednáškový blok
 2. Blok otázok a odpovedí na aktuálne témy
 3. Diskusný a spoločenský večer

8. 2. 2019 –  2.  deň

 1. Prednáškový blok a prezentácie výrobcov
 2. Ukončenie konferencie – zasadnutie členov IGS Slovensko

 

Tematické okruhy konferencie

 1. Projekty stavieb s využitím geosyntetických materiálov.
 2. Nové geosyntetické výrobky a materiály, ich vlastnosti a použitie v praxi.
 3. Stav technických predpisov a pripravované nové štandardy pre oblasť geosyntetiky.
 4. Skúsenosti z realizovaných stavieb s použitím geosyntetiky.
 5. Kvalitatívne požiadavky pri prácach s geosyntetikou, manažment kvality dopravných a environmentálnych stavieb.
 6. Výsledky výskumu a vývoja v oblasti geosyntetiky, vzdelávania odborníkov a študentov.