Notice: Undefined variable: row in /var/www/cvd/triedy/databaza.class.php on line 34 Notice: Undefined variable: row in /var/www/cvd/triedy/databaza.class.php on line 34 Strategický cieľ projektu CVD

Centrum výskumu v doprave

Strategický cieľ projektu CVD

Strategickým cieľom projektu je zvyšovanie hospodárskej efektívnosti na makroúrovni v oblasti dopravy formou priamej spolupráce VÚD a.s., Žilina a ŽU v Žiline – vznik CENTRA VÝSKUMU V DOPRAVE (CVD).

Zámerom predkladaného projektu je dosiahnuť pomocou špecifických cieľov:

  • posilnenie priamej spolupráce v oblasti výskumu medzi podnikateľskou sférou a akademickou sférou vo výskume v oblasti dopravy,
  • vybudovanie nových spoločných pracovísk aplikovaného výskumu pre oblasť dopravy medzi podnikateľskou a akademickou sférou,
  • podpora aplikovaného výskumu s výstupmi kvalitatívne porovnateľnými s medzinárodnou úrovňou za účasti členov projektového tímu, mladých výskumných pracovníkov, doktorandov a post doktorandov.
© 2012 KTMS - Centrum výskumu v doprave
ITMS 26220220135