Notice: Undefined variable: row in /var/www/cvd/triedy/databaza.class.php on line 34 Notice: Undefined variable: row in /var/www/cvd/triedy/databaza.class.php on line 34 Projektový tím ŽU

Centrum výskumu v doprave

Projektový tím ŽU

Odborní riešitelia projektu
Všetci členovia riešiteľského tímu sa aktívne zúčastňovali na riešení viacerých domácich a zahraničných projektov. Výsledky týchto projektov boli prezentované v odborných a vedeckých periodikách.

3.1 Technické zabezpečenie pracoviska a jeho sprevádzkovanie
Ing. Jozef Vangel, CSc.
Ing. Anastázia Urdová, PhD. 
Ing. Juraj Šrámek

3.2 Aplikovaný výskum a adaptácia nových prístupov do oblasti trhového hospodárstva
Ing. Jozef Vangel, CSc.
Ing. Anastázia Urdová, PhD. 
Ing. Juraj Šrámek

1.3 Kalibrovanie systému, získavanie a spracovanie dát pre zvyšovanie bezpečnosti cestných tunelov
Ing. Nguyen Giang, PhD.
Ing. Lucia Hroncová, PhD.
Ing. Ján Filipovský
Ing. Andrej Dávid, PhD.
prof. Ing. František Schlosser, CSc.
prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD.

1.4 Predikčne modely ako nástroj zvyšovania bezpečnosti pri prevádzke cestných tunelov
Ing. Nguyen Giang, PhD.
Ing. Lucia Hroncová, PhD.
Ing. Ján Filipovský
Ing. Andrej Dávid, PhD.
prof. Ing. František Schlosser, CSc.
prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD.

1.1 Prístrojové a technologické vybudovanie pracoviska a uvedenie do prevádzky
Ing. Peter Danišovič
Ing. Juraj Šrámek, PhD. 
prof. Ing. František Schlosser, CSc.
Ing. Erika Križovenská, PhD.

1.2 Aplikovaný výskum a integrácia pre oblasť riadenia prevádzky cestných tunelov
Ing. Peter Danišovič
Ing. Juraj Šrámek, PhD. 
prof. Ing. František Schlosser, CSc.
Ing. Erika Križovenská, PhD.

4.1 Zabezpečenie technického, softvérového a dátového vybavenia a ich aplikácia
prof. Dr. Ing. Martin Decký

4.2 Aplikovaný výskum a adaptácia výsledných riešení do trhového hospodárstva
prof. Dr. Ing. Martin Decký

Manažér publicity
Mgr. Anna Neslušanová

Finančný manažér
Ing. Jana Rusinová

© 2012 KTMS - Centrum výskumu v doprave
ITMS 26220220135