Notice: Undefined variable: row in /var/www/cvd/triedy/databaza.class.php on line 34 Notice: Undefined variable: row in /var/www/cvd/triedy/databaza.class.php on line 34 Projektový tím VÚD

Centrum výskumu v doprave

Projektový tím VÚD

Riadenie projektu
Prof. Ing. František Schlosser, CSc. - projektový manažér č.1
Ing. Ľubomír Palčák – projektový manažér č. 2
Ing. Jana Rusinová - finančný manažér
Mgr. Anna Neslušanová - manažér publicity

Odborní riešitelia projektu
Všetci členovia riešiteľského tímu sa aktívne zúčastňovali na riešení viacerých domácich a zahraničných projektov. Výsledky týchto projektov boli prezentované v odborných a vedeckých periodikách.

1.1 Prístrojové a technologické vybudovanie pracoviska a uvedenie do prevádzky
Ing. Miloš Zuziak

1.2 Aplikovaný výskum a integrácia pre oblasť riadenia cestných tunelov
Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Ing. Štefan Šedivý
Ing. Miloš Zuziak

1.3 Kalibrovanie systému, získavanie a spracovanie dát pre zvyšovanie bezpečnosti cestných tunelov
Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Ing. Štefan Šedivý
Ing. Miloš Zuziak

1.4 Predikčne modely ako nástroj zvyšovania bezpečnosti pri prevádzke cestných tunelov
Ing. Miloš Zuziak

2.1 Definovanie a zabezpečenie rámcových technických špecifikácií a ich sprevádzkovanie
Ing. Štefan Machciník, PhD.
Ing. Karol Hrudkay, PhD.
Ing. Pavol Scheber
Bc. Michal Dorčík

2.2 Aplikovaný výskum na definovaných cestných úsekoch a adaptácia výsledných riešení do prostredia trhového hospodárstva
Ing. Štefan Machciník, PhD.
Ing. Karol Hrudkay, PhD.
Ing. Pavol Scheber
Bc. Michal Dorčík

3.1 Technické zabezpečenie pracoviska a jeho sprevádzkovanie
Ing. Margita Jergušová
Ing. Lenka Moravčíková
Ing. Silvia Čerňanská
Bc. Ingrid Karasová
Ing. Ján Gergišák

3.2 Aplikovaný výskum a adaptácia nových prístupov do oblasti trhového hospodárstva
Ing. Margita Jergušová
Ing. Lenka Moravčíková
Ing. Silvia Čerňanská
Bc. Ingrid Karasová
Ing. Ján Gergišák

4.1 Zabezpečenie technického, softvérového a dátového vybavenia a ich aplikácia
Ing. Gabriela Ligasová
Ing. Alena Vachová
Ing. Ján Bado

4.2 Aplikovaný výskum a adaptácia výsledných riešení do trhového hospodárstva
Ing. Gabriela Ligasová
Ing. Alena Vachová
Ing. Ján Bado

© 2012 KTMS - Centrum výskumu v doprave
ITMS 26220220135