Civil and Environmental Engineering

Scientific - Technical Journal

Stavebné a environmentálne inžinierstvo

Vedecko - technický časopis

 
<main tree

redaction

     

redakcia

hlavný strom>

data -

 

- údaje

advisory commitee -

 

- redakčná rada

publisher -

 

- vydavateľ

print -

 

- tlač

price and subscription -

 

- cena a objednávky

editorial office -

 

- adresa redakcie

       

 

data

      údaje

title: Civil and Environmental Engineering

názov: Stavebné a environmentálne inžinierstvo

type: Scientific - Technical Journal

typ: vedecko - technický časopis

periodicity: 2 issues / year

periodicita: 2 čísla /rok

identification: ISSN: 1336-5835,
eISSN: 2199-6512

identifikácia: ISSN: 1336-5835,
eISSN: 2199-6512

format and language: A4, english

vydávanie povolené MK SR dňa 05.10.2004 pod reg. č. 3284/2004

formát a jazyk: A4, angličtina

 
 

advisory commitee

      redakčná rada
 

editorial director

 

 

 

 šéfredaktor

Jozef Melcer

melcer@fstav.uniza.sk; phone: +421 (0)41 5135612; fax: +421 (0)41 5135510

members

 

 

 

 členovia

Benin V. Andrei
Čelko Ján
Drusa Marián
Ďurica Pavol
Ferrero Anna Maria
Grzeszczyk Stefania
Ižvolt Libor
Ižvoltová Jana
Korjenic Azra
Lakušić Stjepan
Melcer Jozef
Mikolaj Ján
Petkova-Slipets Rositsa
Plášek Otto
Radenberg Martin
Rekus Donatas
Segalini Andrea
Tywoniak Jan
Vaitkus Audrius
Vičan Josef
Wald František

technical editor

 

 

 

 technický redaktor

Romana Lettrichová

romana.lettrichova@rc.uniza.sk

             
   

publisher

      vydavateľ

Stavebná fakulta ŽU v Žiline

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

Slovak republic

http://svf.uniza.sk

              
   

print

      tlač

EDIS Žilina

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

Slovak republic

             
 

price and subscription

      cena a objednávky

Price of issue is 5€.

Cena čísla je 5€.

             

editorial office

      adresa redakcie

CEE/SEI SvF ZU v Žiline

Univerzitná 8215/1010 26 Žilina Slovak republic

phone: ++421 (0)41 513 5632

fax: ++421 (0)41 5135510
http://svf.uniza.sk/cee
cee@fstav.uniza.sk

 

<main tree

 top of page

     

 začiatok strany

hlavný strom>

CEE/SEI SvF ŽU v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovak republicphone: ++421 (0)41 5135632,  fax: ++421 (0)41 5135522

cee@fstav.utc.sk, http://svf.uniza.sk/cee