Civil and Environmental Engineering

Scientific - Technical Journal

Stavebné a environmentálne inžinierstvo

Vedecko - technický časopis

ISSN: 1336-5835, eISSN: 2199-6512

 

reg. č. MK SR 3284/2004  

 
<out

main tree

     

hlavný strom

von>

n actual issue (2/2018) -

 

- aktuálne číslo (2/2018) n

previous issues -

 

- predchádzajúce čísla

redaction -

 

- redakcia

editorial policy -

 

- redakčná politika

for readers -

 

- pre čitateľov

for writers -

 

- pre prispievateľov

for advertisers -

 

- pre reklamných partnerov

   

important messages

      dôležité správy

New issue 2/2015 appeared in December.

Nové číslo 2/2015 vyšlo v decembri.

empty

 

Formulár pre vypracovanie recenzného posudku.

 
 

 top of page

     

 začiatok strany

CEE/SEI SvF ŽU v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovak republic

phone: ++421 (0)41 5135632,  fax: ++421 (0)41 5135522

cee@fstav.uniza.sk, http://svf.uniza.sk/cee

last edit/posledná úprava 01-06-2013 by builder