Civil and Environmental Engineering

Scientific - Technical Journal

Stavebné a environmentálne inžinierstvo

Vedecko - technický časopis

 
<out <main tree

for readers

     

pre čitateľov

hlavný strom> von>

 
         

Current and past journal copies can be ordered separately or coming numbers can be subscribed directly at redaction's address. The price of one copy is 5€.

 

Aktuálne číslo časopisu, ako aj predošlé čísla, je možné objednať jednotlivo, alebo budúce čísla predplatiť priamo na adrese redakcie. Cena jedného čísla je 5€.

   
 

<main tree

 top of page

     

 začiatok strany

hlavný strom>

CEE/SEI SvF ŽU v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovak republic

phone: ++421 (0)41 5135632,  fax: ++421 (0)41 5135522

cee@fstav.utc.sk, http://svf.uniza.sk/cee

last edit/posledná úprava 11-11-2010 by builder