Civil and Environmental Engineering

Scientific - Technical Journal

Stavebné a environmentálne inžinierstvo

Vedecko - technický časopis

 
<out <main tree

for advertisers

     

pre reklamných partnerov

hlavný strom> von>

 
         

In case of interest to publish advertising news on Journal pages contact directly editorial office or editorial director. Such possibilities of advertising space are available:

  • Full colour advertising presentation on the 2nd and 3rd internal page of Journal’s wrapper in good quality paper of size 175x265mm maximally.

  • Advertising presentation on any inside page in gray tones of size 175x245mm maximally.

  • Advertising presentation in the form of  original contribution

In case of interest advertising presentation can be made in editorial office from offered material but for reimbursement only. 

Costs for printing of advertising materials are established on the mutual trade agreement.

 

V prípade záujmu o publikovanie reklamných údajov na stránkach časopisu je možné kontaktovať priamo redakciu, resp. šéfredaktora. K dispozícii sú tieto formy reklamného priestoru:

  • plnofarebná reklamná prezentácia na 2. a 3. vnútornej strane obálky z kvalitného papiera do rozmerov max. 175x265mm

  • reklamná prezentácia na ľubovoľnej vnútornej strane v odtieňoch šedej do rozmerov max. 175x245mm

  • reklamná prezentácia formou samostatného príspevku

V prípade záujmu je možné za úplatu reklamné prezentácie vypracovať priamo v redakcii podľa predložených podkladov.

Ceny za zverejnenie reklamných informácií sa určujú dohodou.

   
 

<main tree

 top of page

     

 začiatok strany

hlavný strom>

CEE/SEI SvF ŽU v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovak republic

phone: ++421 (0)41 5135632,  fax: ++421 (0)41 5135522

cee@fstav.utc.sk, http://svf.uniza.sk/cee