Ľudské zdroje

Riadenie

Prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
Bc. Mariana Holíncová
Ing. Matúš Kováč, PhD.
Ing. Renáta Kaisová

Pracovníci a ich zaradenie podľa aktivít na projekte


Aktivita 1.1 - Vznik centra a integrácia do štruktúr univerzity
Prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
Ing. Martin Pitoňák, PhD.
Ing. Andrea Gavulová, PhD.
Ing. Ľubomír Pepucha, PhD.

Aktivita 1.2 - Vytvorenie medzinárodnej poradnej rady centra
Prof. Ing. Karel Kovařík, CSc.
Doc. Ing. Marián Drusa, PhD.
Dr. Ing. Katarína Zgútová
Ing. Martin Pitoňák, PhD.
Prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Aktivita 1.3 - Spracovanie rozvojového zámeru unikátneho centra
Doc. Ing. Martin Moravčík, PhD.
Ing. Ľubomír Pepucha, PhD.
Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.

Aktivita 1.4 - Vytvorenie stáleho týmu centra a jeho sekcií
Prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
Ing. Jana Šestáková, PhD.

Aktivita 2.1 - Vybudovanie IKT siete a vybavenie centra špičkovými najmodernejšími IKT technológiami
Prof. Ing. Karel Kovařík, CSc.
Ing. Róbert Gabarík
Ing. Matúš Kováč, PhD.

Aktivita 2.2 - Identifikácia súčasných celosvetových, európskych a slovenských trendov výskumu a vývoja v oblasti dopravného staviteľstva
Prof. Ing. Jozef Vičan, CSc.
Ing. Mária Trojanová, PhD.
Ing. Martin Pitoňák, PhD.

Aktivita 3.1 - Zvýšenie počtu mladých výskumníkov a ich integrácia do centra
Doc. Dr. Ing. Jozef Komačka
Ing. Jana Ižvoltová, PhD.
Ing. Anastázia Urdová, PhD.
Ing. Martin Bartovic, PhD.

Aktivita 3.2 - Zvyšovanie odborného rastu mladých výskumníkov
Prof. Ing. Jozef Melcer
Ing. Marek Drličiak, PhD.
Ing. Ivana Martinická, PhD.
Ing. František Bahleda

Monitoring
Ing. Andrea Gavulová, PhD