Stavebná fakulta

Žilinská univerzita

   
     

Tlačivá a formuláre

úradná doska> hlavný strom> von >  

 

- všeobecné tlačivá

 

- tlačivá, ktoré je nutné vyplniť po prijatí ku zápisu

 

- opakovanie ročníka, prerušenie štúdia, zanechanie štúdia

 

- ukončenie štúdia štátnou skúškou

 

- počas štúdia

 

- ostatné potvrdenia, kópie a výpisy

 

- pracovné tlačivá

 

- poplatky

       
   Na prvej strane sú vždy čisté tlačivá a na ďalšej vzor ako ich vypísať.
 
 
      všeobecné tlačivá
 

- Tlačivo majetkového priznania vedúcich zamestnancov /.doc/

- Žiadosť o zmenu rozvrhu /.doc/

- Žiadosť o uznanie skúšok /.doc/

- Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium /.doc/

 

začiatok strany 

       
 
      tlačivá, ktoré je nutné vyplniť po prijatí ku zápisu
 

- Prihláška na prípravný kurz matematiky a fyziky pre prvákov /.doc/

- Žiadosť o ubytovanie prváka na internátoch /.doc/

- Potvrdenie o štúdiu pre OÚP, ŽSR, SAD, DPMŽ, OVS, DÚ, bytovú správu, manžela, sociálne štipendium /.doc/

 

začiatok strany 

       
 
      opakovanie ročníka, prerušenie štúdia, zanechanie štúdia
 

- Žiadosť o opakovanie ročníka /.doc/

- Žiadosť o prerušenie štúdia /.doc/

- Potvrdenie pre internáty a knižnicu /.doc/

 

začiatok strany 

       
 
      ukončenie štúdia štátnou skúškou
 

- Zadanie diplomovej práce /.doc/

- Súhlas s uverejnením diplomovej práce v elektronickej podobe na knižničnom portály ŽU /.doc/

- Anotácia diplomovej resp. záverečnej práce - formulár pre UK ŠIS  

- Potvrdenie pre internáty a knižnicu /.doc/

- Potvrdenie o ukončení štúdia ŠS pre úrady /.doc/

 

začiatok strany 

       
 
 
      počas štúdia
 

- Prihláška na povinne voliteľný, nepovinný predmet /.doc/

- Prihláška na študijný odbor a zameranie /.doc/

- Potvrdenie o štúdiu pre OÚP, ŽSR, SAD, DPMŽ, OVS, DÚ, bytovú správu, manžela, sociálne štipendium /.doc/

- Žiadosť o individuálne štúdium /.doc/

 

začiatok strany 

       
 
      ostatné potvrdenia, kópie a výpisy
 

Výpis vykonaných skúšok z indexu (nutné doniesť so sebou index, resp. doklad totožnosti, vybavuje sa na počkanie, je možné zaslať výpis aj poštou, resp. mailom - nepotvrdený)

Kópie vysvedčení o štátnej skúške (nutné doniesť so sebou vysvedčenie, resp. doklad totožnosti)

Kópie diplomov (nutné doniesť so sebou diplom, resp. doklad totožnosti, kópie pre právne účely je nutné overiť iba u notára)

Ohľadom cudzojazyčných výpisov, kópií a potvrdení sa informujte u p. Ing. Jany Sňahničanovej ( snah@fstav.utc.sk, +421 41 5135549 , prízemie vpravo kancelária č. 30, úradné hodiny denne 800 - 1100 a 1300 - 1400 )

 

začiatok strany 

       
 
      pracovné tlačivá
 

- Likvidačný list faktúry II. /.doc/

- Vzor Zmluvy o dielo /.doc/

- Vzor Darovacej zml. /.doc/

- Dohody - vzory:

- d. o vykonaní práce /.doc/

- d. o brigád. práci štud. /.doc/

- info o dohodach /.doc/

 

začiatok strany 

       
 
      poplatky
 

Poplatky za kópie a výpisy sú pre študentov počas štúdia a rok po štúdiu zdarma a pre všetkých ostatných sú poplatky vo výške 50,- až 100,- Sk za kus. Poplatky za cudzojazyčné tlačivá vám upresní p. Ing. Jana Sňahničanová.

 
 
     

 začiatok strany

Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Komenského 52, 010 26 Žilina, Slovak republic

phone: ++421 (0)41 5135521,  fax: ++421 (0)41 5135522

contact@fstav.utc.sk, http://svf.utc.sk

last edit/posledná úprava 31-III-2006 by builder